วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ผมชื่อ นายพูลทรัพย์ บุญวัง


ประวัติส่วนตัวทั่วไป

ผมชื่อกิ๋ง
ชื่อจริง พูลทรัพย์ื บุญวัง
พูดถึงตัวเอง พูดตรง จริงใจ พูดตามความเป็นจริง
อายุ 35 ปีครับ
จบการศึกษา ปริญญาตรี จากราชภัฏอุบลราชธานี
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทร 082-1328101
บ้านเลขที่ 24 หมู่ 3 ต.หนองบัวฮี  อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110


 ติดต่อได้ที่
EmailWeb:
 1. http://seniorsoft-extension.blogspot.com
 2. http://gingtalk.blogspot.com
 3. http://www.sccaraudio.com
 4. http://banngiwschool.blogspot.com
 5. http://ubonmotorcyc.blogspot.com

ประสพการณ์การทำงาน
 1. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ บ.อุบลวัสดุ www.ubonwatsadu.co.th
 2. โปรแกรมเมอร์ บ.อุบลวัสดุ
 3. application master บ.ซีเนียร์ซอฟท์ www.seniorsoft.co.th
 4. ผู้จัดการร้านระยองคอม www.rayongcom.com
 5. ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิสเบญจมราชาลัย www.nbr.ac.th
 6. โปรแกรมเมอร์ องค์กรณ์ PHPT เว็บ www.phpt.org
 7. ปัจจุบัน เกษตรกร+โปรแกรมเมอร์อิสระ gingtalk.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น